40 najbardziej przydatnych skrótów Windows!

Do dziś Windows jest najczęściej używanym systemem operacyjnym na świecie, nawet pomimo rosnącego sukcesu systemów Linux i Mac.Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy doskonale dominują w systemie lub znają wszystkie jego szczegóły. Nadal jest wiele osób, które nawet nie znają dogłębnie skrótów Windows, co z pewnością pomaga w codziennym korzystaniu z systemu. Właśnie dlatego stworzyliśmy dobrze przygotowaną listę kluczowych skrótów, o których powinieneś naprawdę wiedzieć. Sprawdź to poniżej!

1. Klawisz Windows

Aby otworzyć słynne menu Start w systemie Windows, wystarczy nacisnąć klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli nie wiesz, ten klucz jest tym, który ma znane logo systemu, z czterema zgrupowanymi oknami.

2. Windows + D.

Aby przejść bezpośrednio do pulpitu, możesz po prostu nacisnąć jednocześnie klawisze Windows i D za pomocą skrótu.

3. Windows + M.

Naciskając klawisze Windows i M, możesz zminimalizować wszystkie aktywne okna jednocześnie. Bardzo praktyczne przejście bezpośrednio na pulpit.

4. Windows + R.

Jeśli naciśniesz jednocześnie klawisze Windows i R, automatycznie otworzysz okno „Uruchom”. Dzięki niemu możesz uzyskać dostęp do różnych katalogów systemowych, takich jak Wiersz polecenia i dzienniki systemu Windows.

5. Windows + E.

Aby szybko otworzyć folder Eksploratora Windows, po prostu naciśnij jednocześnie klawisze Windows i E.

Windows + przerwa pauzy

Naciśnięcie klawiszy Windows i Pause Break na komputerze automatycznie otworzy okno „Właściwości systemu”.

6. Windows + F.

Jeśli potrzebujesz przeszukać pliki i foldery w systemie, możesz użyć skrótu klawiszy Windows i F, aby otworzyć pole wyszukiwania.

7. Windows + U

Możesz także użyć bardzo prostego skrótu, aby otworzyć „Menedżera narzędzi” z komputera. Po prostu naciśnij jednocześnie klawisze Windows i U.

8. Windows + L

Aby zablokować dostęp do użytkownika, a nawet zmienić użytkownika na komputerze, możesz nacisnąć jednocześnie klawisze Windows i L. Okazuje się, że jest znacznie szybsze niż przejście do menu Start, aby szukać tej opcji za każdym razem, gdy jej potrzebujesz.

9. Ctrl + Esc

Kolejnym skrótem służącym również do otwierania menu Start są Ctrl i Esc. Może to być przydatne na przykład na klawiaturach, które nie mają klawisza Windows.

10. Ctrl + Alt + Del

Jest to z pewnością jeden z najbardziej znanych skrótów w systemie Windows, ponieważ pomaga w problematycznych sytuacjach systemowych. Naciśnięcie klawiszy Ctrl, Alt i Del otworzy Menedżera zadań, który pozwala zobaczyć, które programy są otwarte, zużycie pamięci komputera i zamknięcie wszelkich zawieszonych aplikacji.

11. Ctrl + Shift + Esc

Naciskając jednocześnie klawisze Ctrl, Shift i Esc, możesz także otworzyć Menedżera zadań. Różnica polega na tym, że ten skrót umożliwia bezpośrednie otwarcie menedżera zamiast otwierania najpierw ekranu zabezpieczeń systemu Windows.

12. Alt + Tab

Skrót Alt i Tab pozwala przełączać się między różnymi oknami otwartymi na komputerze. W takim przypadku skrót zawsze przejdzie do następnego okna.

13. Shift + Alt + Tab

Jeśli naciśniesz jednocześnie klawisze Shift, Alt i Tab, możesz także przełączać się między otwartymi oknami. Duża różnica polega na tym, że otworzysz poprzednie okna, w przeciwieństwie do powyższego skrótu.

14. Alt + Esc

Jeśli użyjesz skrótu Alt i Esc, przejdziesz bezpośrednio do poprzedniego okna na pasku zadań.

15. Ctrl + Tab

Skrót Ctrl i Tab służy do przełączania różnych kart tego samego programu, takich jak przeglądarka internetowa z otwartymi wieloma stronami.

16. Alt + F4

Ten słynny skrót służy do zamknięcia aktywnego okna na komputerze. Jeśli nie masz obecnie otwartych okien, ten skrót otworzy opcję wyłączenia komputera.

17. F10

Naciśnięcie klawisza F10 spowoduje otwarcie menu aktualnie używanego programu.

18. Shift + F10

Jeśli masz problem z myszą lub gładzikiem, możesz użyć skrótu klawiszowego Shift i F10, aby działać jak prawy przycisk myszy.

19. Drukuj ekran

Klawisz Print Screen (pojawia się również jako „Prt Sc” na niektórych klawiaturach) służy do przechwytywania aktywnego ekranu od momentu jego naciśnięcia. Możesz wkleić obraz do dowolnego programu do edycji obrazu.

20. Alt + Print Screen

Jeśli naciśniesz Alt i Print Screen, możesz przechwycić tylko aktywne okno zamiast pełnego ekranu. Może to być bardzo przydatne, gdy na przykład nie chcesz drukować z paskiem zadań.

21. F3

Za pomocą klawisza F3 można wyszukiwać pliki w otwartym folderze.

22. F5

Klawisz F5 służy do aktualizowania bieżącego okna, folderu lub aplikacji (np. Strony internetowej w przeglądarce).

23. F6

Skrót klawiszowy F6 służy do zaznaczania tekstu, który znajduje się w pasku adresu Eksploratora Windows lub przeglądarki internetowej.

24. F11

F11 może być jeszcze bardziej użyteczny. Ten skrót służy do przejścia do pełnego ekranu bieżącego okna, a jeśli naciśniesz go ponownie, okno powróci do normalnego stanu.

25. Ctrl + H

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej, możesz nacisnąć klawisze Ctrl i H, aby automatycznie otworzyć historię przeglądania.

26. Ctrl + I

Kolejnym miłym skrótem do użycia w przeglądarce internetowej jest Ctrl i I. Naciśnięcie tych klawiszy jednocześnie otworzy menu ze wszystkimi stronami oznaczonymi jako ulubione.

27. Windows + strzałka w górę

Naciśnięcie klawiszy Windows i Strzałka w górę zmaksymalizuje okno, którego aktualnie używasz. Dotyczy aplikacji, folderów i plików.

28. Windows + strzałka w dół

Naciśnięcie klawiszy Windows i Strzałka w dół zminimalizuje okno, którego aktualnie używasz. Dotyczy to również aplikacji, folderów i plików.

29. Windows + strzałka w lewo

Teraz naciśnięcie klawiszy Windows i Strzałka w lewo spowoduje przeniesienie okna do połowy lewej strony ekranu.

30. Windows + strzałka w prawo

Naciśnięcie klawiszy Windows i strzałek w prawo spowoduje przejście do połowy okna po prawej stronie ekranu komputera.

31. Windows + P

Za pomocą skrótu Windows i klawisza P można otworzyć menu opcji, aby wykonać kopię lustrzaną ekranu komputera na innym monitorze lub nawet na telewizorze.

32. Ctrl + P

Skróty Ctrl i P służą do otwierania menu ustawień drukowania dla otwartej strony lub pliku.

33. Ctrl + C

Dobrze znany skrót Ctrl i C służy do kopiowania wcześniej wybranego fragmentu tekstu na komputer, w pliku lub w otwartym oknie.

34. Ctrl + V

Skrót Ctrl i V służy do wklejenia wcześniej skopiowanego elementu, takiego jak tekst, o którym wspominaliśmy w poprzedniej końcówce.

35. Ctrl + X

Trochę inaczej niż Ctrl i C, skrót Ctrl i X służy do wycięcia elementu lub fragmentu tekstu. Oznacza to, że usuniesz również przedmiotowy przedmiot z jego oryginalnej lokalizacji.

36. Ctrl + A

Naciśnięcie jednocześnie klawiszy Ctrl i A spowoduje zaznaczenie wszystkich elementów w oknie, którego aktualnie używasz. Jeśli pracujesz nad tekstem, oznacza to, że wybierasz go całkowicie od razu.

37. Ctrl + Z

Skrót Ctrl i Z służy do cofnięcia ostatniej operacji wykonanej na komputerze PC - słowa zapisanego w dokumencie lub pliku wysłanego do kosza. Bardzo przydatny do szybkiego naprawiania błędów.

38. Windows + Home

Naciśnięcie jednocześnie klawiszy Windows i Home zminimalizuje wszystkie otwarte okna oprócz tego, którego aktualnie używasz.

39. Windows i +

Jeśli chcesz powiększyć okno lub używaną aplikację, naciśnij jednocześnie klawisze Windows i +. Im więcej ich naciśniesz, tym większy zoom zostanie zastosowany na ekranie.

40. Windows i -

Windows i - klucze mogą być używane odwrotnie. Ten skrót służy właśnie do zmniejszenia używanego okna.

Czy podobały Ci się wskazówki?

Czy możesz skorzystać z naszej listy skrótów Windows, aby Twój system był jeszcze bardziej wydajny? Nie zapomnij zostawić komentarza informującego nas, czy wszystko poszło dobrze lub jeśli masz jakieś pytania!

Ciekawe Artykuły